Nadácia Služobnice Pána individuálne pomáha chudobným ľuďom nájsť dôstojnú prácu. A to tréningom pracovných, komunikačných zručností a získaním pracovnej príležitosti.

Príbeh pani Jany:

„Som rada, že mám prácu a nemusím sedieť doma.“

Narodila som sa v Žiline, vyrastala som v detskom domove. Vydala som sa do Košíc. Som nezamestnaná, vychovávam dve maloleté dcéry.

Od r. 2017 som začala navštevovať Maják Nádeje o. z., v ktorom som chodila na krajčírske dielne a prednášky. V januári 2019 ma v majáku odporučili na tréning upratovania v nadácii.

Na foto: zľava pán Štefan, pani Jana, pani kostolníčka

Ako vám pomohla nadácia?

Na začiatku som upratovala kanceláriu. Pán Lukáš mi napísal, čo mám urobiť, nastavil budík, že za ten čas to a to mám stihnúť dokončiť. Stále mi pripomínal, že za dobrú prácu sa mám modliť, že mám hovoriť ľuďom často slová ďakujem, prosím, prepáčte. Teraz už chodím upratovať bránu a seminárny kostol. Som rada, že mám prácu a nemusím sedieť doma.

Na foto: zľava pán Štefan, pani Jana, pani kostolníčka

Pokračovanie:

V auguste 2019 nadácia poslala e-mailom vyše 75 žiadostí o prijatie do práce. Pani Jana absolvovala pohovory. V septembri uzavrela svoju prvú pracovnú zmluvu.

My ju naďalej sprevádzame poradenstvom v oblasti pracovno-právnych vzťahov. Veríme, že si novú prácu udrží a my sa tak môžeme venovať ďalšiemu núdznemu.

Pomôžte aj vy:

  • Finančným darom môžete prispieť na IBAN Nadácie Služobnice Pána: SK8183300000002601044614 v správe prosím uviesť „finančný dar". Peniaze budú použité na upratovací tréning.

ALEBO

Za vašu štedrosť, nech vás Pán požehnáva.

2019©NSP Foto: František Marcin